Wie zijn wij

Statuten

Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt:

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio’s, een en ander in de ruimste zin.

De stichting De Wijk is van ons Allemaal is ontstaan in 1997 uit een campagne onder datzelfde motto. Om hieraan continuïteit te geven, volgde de oprichting van de gelijknamige stichting. De Stichting staat ingeschreven in de KvK Amsterdam onder nummer S 412 16 922. De Algemene Voorwaarden treft u hier .

Met behoud van haar statutaire naam vormde de stichting zich eind 2004 om tot WijkAlliantie: een netwerk van partners voor een positieve interculturele samenleving.