Missie

WijkAlliantie is een onafhankelijk en landelijk netwerk van individuen, buurtteams, organisaties en bedrijven dat zich inzet voor interculturele samenwerking. WijkAlliantie faciliteert en coacht kleinschalige, interculturele initiatieven van burgers. Dit doet zij door middelen, kennis en begeleiding beschikbaar te stellen aan teams van mensen die de leefbaarheid in hun wijk of stad willen vergroten. WijkAlliantie deelt haar kennis en ervaring in de vorm van bijeenkomsten, workshops, methodiekuitwisseling en advisering.