Team van WijkAlliantie

Het landelijk bureau van WijkAlliantie

Een klein team ruggesteunt vanuit het landelijke kantoor (in Amsterdam) actieve burgers en beroepskrachten, ondersteunt samenwerking in lokaal en landelijk verband, en organiseert uitwisseling van ervaring en kennis in een interculturele setting. Het team bestaat uit:

Sten Fierant, adjunct-directeur

Julie Ruf, coördinator EigenWIJze match

Baudouin Knaapen, freelance trainer en adviseur

Sasa Rasz, vrijwilliger EigenWIJze match en WijkAdvies

Leo van de Kolk, vrijwilliger financiën

Tesora Veliscek, projectmedewerker EigenWIJze match

Sergio Claver, stagiaire

Erick Streden, klusjesman

Remy van Vliet, freelance ICT

Elaine Ching, freelance Communcatie

Francis Bock, directeur