Bewoners

Stichting WijkAlliantie is een onafhankelijk landelijk netwerk van actieve bewoners uit interculturele wijken. De stichting verbindt bedrijven, woningcorporaties, gemeenten, maatschappelijke organisaties en scholen aan deze interculturele bewoners(groepen) om van binnenuit de Nederlandse 'samen'-leving te versterken.

WijkAlliantie verleidt en verbindt bewoners om zélf verantwoordelijkheid te nemen om van binnenuit de Nederlandse 'samen'-leving te versterken. Omdat wij geloven in intrinsieke talentontwikkeling, in het creëren en uitspreken van vertrouwen en steun geven aan bewoners die zélf het voortouw nemen!

Klik hier om door te gaan naar de pagina voor bewoners met het laatste nieuws over ontwikkelingen in de buurt en (nieuwe) projecten die onder de vlag van de stichting plaatsvinden of ga terug naar de homepage.